พิชิตโอกาสร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย

พิชิตโอกาสร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันเดียว รู้ผลภายใน 2 วันทำการ  ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 อาคารเรียน 1 ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  สมัครออนไลน์ภายใน 20 ตุลาคม 2557 ได้ที่ www.kasikornbank.com/sme/careerday หรือสอบถามโทร. 02-4706834, 0911199773 

 

 

K Bank


พิมพ์