ยินดีกันอีกงานกับนักศึกษา ปี 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์นะคะ ประกวดเรียงความ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ กับรางวัลการประกวดเรียงความ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ และรางวัลชมเชย นางสาวสุธิษา สุวรรณโน รับรางวัลที่ศาลากลางจังหวัด 30 ม.ค. นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/datacenter/doc_download/reee148.pdf


พิมพ์