ภาพกิจกรรม สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

วันที่จัดกิจกรรม : 24 เม.ย. 61
รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 24 เมษายน 2561 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1