ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง

วันที่จัดกิจกรรม : 3 ส.ค. 61
รายละเอียดกิจกรรม : คณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง เนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2561