ภาพกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

วันที่จัดกิจกรรม : 16 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61
รายละเอียดกิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 16 - 18 สิงหาคม 2561