ภาพกิจกรรม ประชุมการจัดสรรงบประมาณปี 2562

วันที่จัดกิจกรรม : 23 ส.ค. 61
รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดประชุมเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2