ภาพกิจกรรม กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันที่จัดกิจกรรม : 28 ส.ค. 61
รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับริจาคโลหิตจากบุคลากร และนักศึกษา เพื่อจัดสรรโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และไกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ