ภาพกิจกรรม ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่2/2561

วันที่จัดกิจกรรม : 29 ส.ค. 61
รายละเอียดกิจกรรม : คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารพรหมโยธี