ภาพกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพงานบาร์และเครื่องดื่ม

วันที่จัดกิจกรรม : 4 มี.ค. 62
รายละเอียดกิจกรรม : หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสากรรมบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพงานบาร์และเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเคียงคีรี