ภาพกิจกรรม กิจกรรม เปิดเวทีเสวนาผู้ประกอบการ OTOP และคัดเลือกผู้ประกอบการ

วันที่จัดกิจกรรม : 12 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62
รายละเอียดกิจกรรม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม เปิดเวทีเสวนาผู้ประกอบการ OTOP และคัดเลือกผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 12 -14 มีนาคม 2562 ณ เรือนผักกูด อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช