ภาพกิจกรรม พิธีเปิด-ปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ (มหาชัยเกมส์)

วันที่จัดกิจกรรม : 30 มี.ค. 62
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีเปิด-ปิด กีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ ครั้งที่ 16 (มหาชัยเกมส์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในสนามและสแตนด์เชียร์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช