Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 ตำบลไทรบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_757.pdf

Attachments:
Download this file (scan_757.pdf)scan_757.pdf7363 kB2015-09-22 09:57