Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้มีประกาศ สทอภ. เรื่องรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริการอาค์การ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (b1578-2559.pdf)b1578-2559.pdf670 kB2016-09-23 11:07