04/09 2015

การฝึกอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22

การฝึกอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22 ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Attachments:
Download this file (Scan.pdf)การฝึกอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 22340 kB2015-04-09 10:17