04/23 2015

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครศรีธรรมราช ผ่านเข้ารอบเป็น 30 นักข่าวแห่งอนาคต

 

 

PRRP

 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครศรีธรรมราช  ผ่านเข้ารอบเป็น 30 นักข่าวแห่งอนาคต ในโครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award

นายพงศกร หนูแก้ว นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครศรีธรรมราช  ผ่านเข้ารอบเป็น 30 นักข่าวแห่งอนาคต ในโครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award (FJA13) จากนักศึกษาจำนวน 265 คน 21 สถาบัน 19 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต นักศึกษาผ่านเข้ารอบสุดท้าย 30 คนดังต่อไปนี้

1)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 คน

2)มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1 คน

3)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 1 คน

4)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2 คน

5)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คน

6)มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 1 คน

7)มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 2 คน

8)มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 คน

9)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 คน

10)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 คน

11)มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 คน

12)สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 คน

13)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 คน

14)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 คน

15)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน

          นายพงศกร หนูแก้ว กล่าวว่า  ตอนแรกที่ได้รู้ผลสอบจากอาจารย์ยศยงว่าผ่านเข้ารอบ 30 คน ก็รู้สึกตกใจและตื่นเต้นมาก  เพราะที่สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบเยอะมาก คิดว่าคงไม่ผ่าน  แต่พอตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ ความรู้ที่เรียนมาสามารถนำไปใช้ได้จริง ขอขอบคุณอาจารย์ในหลักสูตรที่แนะนำและสอนวิชาในด้านนิเทศศาสตร์ จะนำความรู้ ความสามารถได้รับมา ไปใช้อย่างเต็มที่ในโครงการนี้    

นายยศยง เซ็นภักดี อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่ปรึกษาการเข้าแข่งขันโครงการนี้กล่าวว่า  นายพงศกร หนูแก้ว ในรอบที่สองนั้นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่าว” โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชนระดับประเทศและระดับโลกมาให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช  จ.กรุงเทพมหานคร ในรอบสุดท้ายนักข่าวแห่งอนาคต จำนวน  2 คน ที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวกับสำนักข่าวระดับโลกที่  BBC World News กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่น 5 คน จะได้เข้าฝึกงานกับสถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ถือได้ว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนและมีโอกาสเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับนักศึกษาสถาบันอื่น รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านงานข่าวระดับแนวหน้าของประเทศไทย