06/16 2015

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่น 2

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "การเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจศึกษา" รุ่น 2 และ หลักสูตร "การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ" รุ่นที่ 2

Attachments:
Download this file (program_inter coop.pdf)การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่น 2662 kB2015-06-16 12:09