Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ห้ามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าภายในมหาวิทยาลัย

 

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเข้าภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 

ไฟล์เอกสาร scan_597.pdf

Attachments:
Download this file (scan_597.pdf)scan_597.pdf744 kB2015-09-17 16:35