Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สกอ. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        สกอ. ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิดภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_743.pdf

Attachments:
Download this file (scan_743.pdf)scan_743.pdf563 kB2015-09-18 16:10