Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชครบ 100 ปี การสถาปนาพระอาราม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

        ด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมือปี พ.ศ.2458 ตามประกาศแผนกสังฆการี กระทรวงธรรมการ เรื่องการจัดระเบียบพระอารามหลวง ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2458 ในปีนี้ ครบรอบการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงครบ 100 ปี ทางคณะกรรมการวัด จึงมีมติให้จัดพิธีสมโภชพระอารามหลวงขึ้น ในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

        จึงกราบเรียน/เจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชพระอารามโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่