09/28 2015

สภาศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดอบรม เรื่อง “Data Analytics with Pentaho BP, R, Weka and Hadoop : Ftrom Business Intelligence to Data Science”

สภาศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with Pentaho BP, R, Weka and Hadoop : Ftrom Business Intelligence to Data Science” ในวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_749.pdf

Attachments:
Download this file (scan_749.pdf)scan_749.pdf7306 kB2015-09-28 09:04