Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษากำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

          ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังแนบ

หมายเหตุ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ขอความกรุณาใส่เสื้อสูทมหาวิทยาลัย (สีกากี)

Attachments:
Download this file (scan_628.pdf)scan_628.pdf890 kB2015-09-30 10:20