Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 2557

กำหนดการจำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร วันเวลาการรับสมัคร การสอบ ประกาศผล และวันรายงานตัว ในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2557

ตารางกิจกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 ดังเอกสารแนบท้ายนี้ :อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1389686931_087187500.pdf