Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการอบรมจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม 2559 ในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 หอสมุดกลาง จำกัดจำนวนไม่เกิน 25 คน ต่อรอบ

ในการนี้ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เคาเตอร์ชั้น 5 หอสมุดกลาง หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.arc.nstru.ac.th

Attachments:
Download this file (scan_670.pdf)scan_670.pdf473 kB2015-10-14 15:22