Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2559

    ด้วยกรมการค้าการต่างประเทศ ได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้สามารถปรับตัวได้

     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากโครงการฯ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
Download this file (scan_907.pdf)scan_907.pdf3097 kB2015-11-16 09:22