11/17 2015

การฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้จริง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก scan_919.pdf

Attachments:
Download this file (scan_919.pdf)scan_919.pdf3052 kB2015-11-17 11:00