Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

สกอ. ได้รับการประสานจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ขั้นสูงให้แก่สถาบันอุดมศึกษา สกอ. ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมของชมรมผู้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลที่ผ่านมา หรือประสงค์จะเชิญนักเรียนทุนเป็นวิทยากร/ถ่ายทอดความรู้ สามารถประสานขอข้อมูลได้ที่ชมรมฯ

Attachments:
Download this file (scan_952.pdf)scan_952.pdf1670 kB2015-11-27 15:11