12/01 2015

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 ชุด)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Attachments:
Download this file (scan_rakaklang_hotel.pdf)scan_rakaklang_hotel.pdf379 kB2015-12-01 09:21