Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย "วจก.5+2" เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4

   แจ้งถึง..... คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย  "วจก.5+2" เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4   ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี   นั้น

              ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557  ณ สำนักงานคณะค่ะ..

Attachments:
Download this file (schedule.pdf)schedule367 kB2014-04-02 14:58