Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วช. จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าชมงานและเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา 

Attachments:
Download this file (scan_986.pdf)scan_986.pdf3985 kB2015-12-14 09:15