Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสรรหาบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

Attachments:
Download this file (scan_b973.pdf)scan_b973.pdf1209 kB2015-12-23 14:55