Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษา ภาคการศึกษาสุดท้ายของทุกหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 GS KKU CAMP #2 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2559

Attachments:
Download this file (005_2559.pdf)005_2559.pdf593 kB2016-01-05 15:03