Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้า

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

        ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (025_2559.pdf)025_2559.pdf4825 kB2016-01-08 11:27