Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาไม่จำกัดจำนวนทุน โดยส่งใบสมัครมาที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการส่งแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (026_2559.pdf)026_2559.pdf2457 kB2016-01-08 11:28