Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร “Let’s Talk English” (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

ด้วยศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร “Let’s Talk English” วิทยากรโดย Mr.Amir Hesari อาจารย์ชาวต่างประเทศประจำศูนย์ภาษา จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมมายังศูนย์ภาษาภายใน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

Attachments:
Download this file (B061_2559.pdf)B061_2559.pdf1533 kB2016-01-13 09:44