01/15 2016

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร. ศรีวิชัย (ตรัง) ขอประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ มายังภาควิชาการบัญชีเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มทร. ศรีวิชัย (ตรัง)

Attachments:
Download this file (039_2559.pdf)039_2559.pdf2785 kB2016-01-15 10:46