Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และจัดการศึกษาอบรมทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kpi.ac.th

Attachments:
Download this file (043_2559.pdf)043_2559.pdf921 kB2016-01-18 11:36