Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะสำหรับกรรมการประจำคณะ และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และมหาวิทยาลัยบ้านนอก จังหวัดระยอง โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน มีอัตราค่าลงทะเบียน 2 แบบ คือ 1. แบบห้องเดี่ยว 9,500 บาทต่อท่าน และ 2. แบบห้องคู่ 8,500 บาท ต่อท่าน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th