01/18 2016

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 13

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 13 ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 28,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th

Attachments:
Download this file (045_2559.pdf)045_2559.pdf3726 kB2016-01-18 11:39