01/18 2016

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในสถาบันคลังสมองของชาติ จัดหลักสูตร“การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท/ท่าน (รวมที่พักห้องคู่) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th

Attachments:
Download this file (046_2559.pdf)046_2559.pdf2955 kB2016-01-18 11:40