01/18 2016

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054_2559.pdf

Attachments:
Download this file (054_2559.pdf)054_2559.pdf1886 kB2016-01-18 16:42