01/19 2016

ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดกิจกรรมทางวิชาการในงาน MBS Festival 2016

        คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและการแข่งขันต่างๆ ในงาน MBS Festival 2016 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ กติกาการแข่งขัน ของรางวัล และดาวน์โหลดใบสมัครหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbsfestival2016 หรือดูเอกสารแนบได้ที่สำนักงานคณะ

 

 

Attachments:
Download this file (060_2559.pdf)060_2559.pdf512 kB2016-01-19 09:54