Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 8

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน จำกัด จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 8 จึงขอนัดตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฝึกงาน

Attachments:
Download this file (048_2559.pdf)048_2559.pdf3549 kB2016-01-20 17:10