Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้  ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยภูมิลำเนาในเขตการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา

Attachments:
Download this file (B097_2559.pdf)B097_2559.pdf2694 kB2016-01-21 08:52