01/25 2016

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://manage.nstru.ac.th/newsite/attachments/article/478/004-2559.pdf

Attachments:
Download this file (004-2559.pdf)004-2559.pdf7267 kB2016-01-25 15:03