01/28 2016

กรมประชาสัมพันธ์ขอส่งนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติ

อ่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.prd.go.th ภายใต้ Banner "คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)"

Attachments:
Download this file (087-2559.pdf)087-2559.pdf589 kB2016-01-28 15:58