Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ท่าน

Attachments:
Download this file (107-2559.pdf)107-2559.pdf1687 kB2016-02-03 16:46