Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโตชิบา ครั้งที่ 27 ระดับปริญญาตรี

กลุมบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ได้จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ โตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่สังคม” ในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 10,000 บาท โดยขอให้ผู้รับทุนฯ เขียน “UNSEEN ไทยแลนด์ เจ้าบ้านที่ดี ผู้มาเยือนประทับใจ” (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในภูมิลำเนาของตนเองหรือที่อยู่ปัจจุบัน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แนะนำแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ กระจายรายได้ให้กับชุมชน รับสมัครจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

Attachments:
Download this file (124-2559.pdf)124-2559.pdf2308 kB2016-02-08 11:03