Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรม “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2”

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรม “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2” สำหรับข้าราชการพลเรือน ระดับชำนวญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนวญงาน-ระดับอาวุโส จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี สามารถส่งแบบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (178-2559.pdf)178-2559.pdf3126 kB2016-02-23 11:21