Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup ในงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญท่านคณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการประกวด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  8 มีนาคม 2559

 

Attachments:
Download this file (172-2559.pdf)172-2559.pdf2697 kB2016-02-23 15:48