03/03 2016

ขอเชิญส่งบบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) โดยจะมีการมอบรางวัลการประกวดในงาน NIDA Open House 2016 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Attachments:
Download this file (200-2559.pdf)200-2559.pdf2105 kB2016-03-03 12:09